Mats Liljerehn

Kommunikationsstrateg
CoopSverige

Mats Liljerehn är kommunikationsstrateg med ansvar att koordinera internkommunikationen på CoopSverige och han berättar om en resa som förflyttat Coops kommunikationsarbete internt, trots (eller kanske tack vare) Corona-kris och IT-attack, där Coop fått en slipad organisation som levererar under press. På Coop Sverige pågår också ett spännande arbete hur vi driver försäljning och ökad motivation genom ett utvecklat kundmöte. Mats kommer under detta anförande att berätta om internkommunikationens roll och hur har den bidragit.Mats är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
1 december

15:25
Kommunikation i motvind – det är då det lyfter
  • Så bygger vi varumärket extern genom den interna kommunikationen – 22.000 motiverade medarbetare blev vår bästa kanal
  • Coops kriskommunikation – arbetet börjar före krisen och slutar långt efter
  • Ta del av Coops bästa lärdomar inom mediabild, varumärke och kanaler – vad fungerade, varför kände butiksnätet att de hade full stöttning, hur mycket ska man berätta om orsaker och påverkan internt och externt