Mats Nilsson

VVS-ingenjör
MN VVS-Konsult AB

Mats är VVS-ingenjör och parallellt med sitt arbete som egenföretagare och VVS-konsult är han en efterfrågad föreläsare inom ventilationsteknik. Mats är även ledamot i Tekniska Rådet samt FunkiS (frågor och svar gällande OVK).Mats är med som talare på konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan

10:20
Luft och ventilationsproblematik i skolor och förskolor – krav, bedömning och tillsyn
  • Vikten av korrekt ventilationssystem för god inomhusmiljö
  • Kravspecifikationer för ventilation – vilka krav är rimliga att ställa?
  • Utrednings- och tillsynsmetodik – så gör du tillförlitliga mätningar vid ventilationskontroller
  • OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll – praktiska tips och råd! • Hur hanterar du ventilation när lokalen är överbefolkad?
  • Sambandet kring god ventilation och inomhustemperatur – vad för åtgärder tar man till om temperaturerna är för höga inomhus och var ligger ansvaret?