Mats Tyrstrup

Ekonomie doktor och forskare
Handelshögskolan

Dagens föränderliga tidsanda präglas av snabba förändringar som ställer stora och helt nya krav på ledarskapet. Men då vi fortfarande gör skarpa gränsdragningar mellan organisationer och ansvarsområden, skapas osmidiga glapp som gör det svårt att bemöta komplexa behov. Hur kan vi tänka om för att bli bättre på gränsöverskridande koordinering och ett kontextuellt ledarskap som förbättrar ett verkligt samarbete och en värdeskapande samverkan på distans? Mats Tyrstrup är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och arbetar med ledarskap i gränsöverskridande samverkan. Han är en mycket uppskattad föreläsare och under denna föreläsning kommer du att få ta del av hans senaste forskning kring ledarskapsnavigering och samverkan och hur du som operativ chef kan lyfta ditt digitala ledarskap till nästa nivå.Mats är med som talare på konferensen Det nya ledarskapet 2021

13:10
Ledarskap i gränslandet mellan den virtuella och fysiska världen
  • Hur leder och organiserar vi verksamhet över avstånd – utmaningar och möjligheter
  • Sanktionerade sammanhang – om systemisk verksamhetsutveckling och avstånd mellan organisationer
  • Hur bedrivs ett framgångsrikt ledarskap på distans och över olika sorters avstånd?