Mattias Göransson

Resultatenhetschef
Södertälje kommun

Mattias Göransson, beteendevetare, arbetar sedan 2016 som resultatenhetschef inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning i Södertälje kommun och ansvarar för två stycken gruppbostäder. Mattias har sedan 2019 varit med i processen från projektering, planering och uppstart av Ekeby 13 gruppbostad vilken öppnade i juni 2022. Ekeby är Södertäljes senaste projekt med att ta fram utifrån verksamhetens kravspecifikation en väl fungerande fastighet utifrån en speciell målgrupp. Christer Lindberg har erfarenhet i chefskap inom LSS samt jobbar nu som Lokalcontroller på Omsorgskontoret i Södertälje och är kommunens beställare av nya LSS boenden.Mattias är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
23 mars

14:15
Så utvecklar vi individanpassade och attraktiva LSS-boenden för nästa generation brukare
  • Att gå från grupptänkande till individtänkande och skapa en boendemiljö utformat och anpassad utifrån individens behov och önskemål
  • Så har vi handskats med komplexiteten i att bygga boenden för olika behov och bygger in flexibilitet för framtida hyresgäster
  • Vad krävs för att skapa förutsättningar till en tillvaro där personens färdigheter används och där man kompenserar för svårigheterna?
  • Hur har vi anpassat miljö och inredning för ökad välmående hos våra brukare?