Mattias Palme

Arkitekt och grundare
LLP Arkitektkontor

Larsson Lindstrand Palme Arkitektkontor har inriktat sin verksamhet på publika byggnader och sammanhang under de senaste åren med företrädesvis kommunala beställare. LLP Arkitektkontor under de senaste åren framförallt arbetat med skolor, förskolor och LSSboenden. Mattias Palme är en av grundarna till arkitektkontoret. Utöver sitt arbete inom ramen för LLP Arkitektkontor deltar Mattias i undervisningen vid KTH kring arkitektur och lärmiljöer i skolan och förskolan. Under anförandet berättar Mattias om erfarenheter av uppförandet av högstadieskolan Kronängskolan i Vaxholm (2017) och F-6 skolan Adolfsbergsskolan i Knivsta (2018).Mattias är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

12:55
Skola för alla – lärmiljöer för olika resurser och behov
  • Skolbyggnader i lokalsamhället – en tillgång för samhällsplaneringen
  • Framtidens lärmiljöer som ger utrymme för alla elevers resurser, behov och utvecklingsmöjligheter
  • Delaktighet under processen som stöd för utformning och verksamhetsutveckling
  • Fallstudie av högstadieskolan Kronängsskolan i Vaxholm och passivhusskolan Adolfsbergsskolan i Knivsta, F-6