Matts Karlström

Tandläkare
Specialkliniken för tandvård

Matts Karlström tog examen från KI -97 arbetade efter det på allmäntandvård Folktandvården Gotland och Stockholm. Mellan 2000-2009 arbetade han med sjukhusbunden tandvård med inriktning på tandvårdsrädda på Folktandvården Medicinsk Tandvård på Huddinge Sjukhus. 2009-2012 tjänstgjorde Matts på Käkkirurgen KS Solna med ansvar för den oralmedicinska verksamheten och driver sedan 2012 Specialkliniken för Tandvård där huvudinriktningen är behandling extremt tandvårdsrädda.Matts är med som moderator och talare på konferensen Stora Tandsköterskedagen 2023
Dag 1

11:05
Hur du bemöter och hanterar patienter med tandvårdsrädsla
  • Varför blir vissa tandvårdsrädda och vilka är konsekvenserna för patienten?
  • Vilka utmaningar kan tandvårdspersonalen möta?
  • Hur bemöta och hantera patienter med tandläkarskräck?
  • Konkreta och handfasta tips