Mia Fransson

Förstelärare
Olympiaskolan, Vallentuna

I särskolan i Vallentuna håller lärarna koll på två läroplaner samtidigt. Kommunen har tagit fasta på skollagens möjligheter att låta elever från grundskolan gå i särskolan. I Olympiaskolans grundsärskola tillhör åtta av de 34 eleverna grundskolan. När man talar om integrerade elever på skolsvenska, tänker man ofta på särskoleelever som är integrerade i grundskolan. Den typ av integrering som Vallentuna kommun använder för grundskoleeleverna i Olympiaskolan kallas ibland ”omvänd integrering”, även om skollagen inte gör skillnad på ”åt vilket håll” integreringen sker. Båda sätten syftar till att eleven ska ha möjlighet att utvecklas så bra som möjligt, både kunskapsmässigt och socialt. En integrerad elev läser enligt sin skolforms läroplan, oavsett fysisk placering.Anna är med som talare på konferensen
Dag 2

13:35
Så skapas en anpassad skola för alla elever, grundskoleelever och grundsärskoleelever
  • Organisatoriska förutsättningar för en tillgänglig skola
  • Hur arbetar skolan för att inkludera alla elever i gemenskapen?
  • Två läroplaner i ett klassrum, hur fungerar det i verkligheten?
  • Så tydliggörs och anpassas undervisningen utifrån elevens förmåga