Mia Walther

Rådgivare och specialpedagog
SPSM

Mia Walther och Annelie Westlund är båda rådgivare och specialpedagoger vid SPSM med fördjupad kompetens inom området språkstörning. De har båda lång erfarenhet av praktiskt arbete med elever med språkstörning samt arbete med rådgivning och utredningar inom området.Mia är med som talare på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan

15:20
Rättvisande och likvärdig bedömning av elever med språkstörning och elever i språklig sårbarhet
  • Hur ser regelverket för betygssystemet ut?
  • Hur nås en likvärdig bedömning av elever med språkstörning och elever i språklig sårbarhet?
  • Så ska kartläggning användas för att styra insatserna
  • Hur använder du undantagsbestämmelsen vid språkstörning?