Michelle Ludovici

Verksamhetsutvecklare
Bolagsverket

Möjligheten att digitalt företräda andra personer och företag saknas till stor del idag i Sverige. I takt med digitaliseringen har behoven att företräda andra digitalt ökat. Mina ombud är en tjänst för digitala fullmakter där en person kan företräda andra personer eller företag i digitala tjänster. Många kommuner och myndigheter ser behov av en nationell behörighetslösning och det finns mycket att vinna på att använda sig av denna anpassningsbara tjänst istället för att ta fram egna lösningar. Tjänsten Mina ombud gick vidare till final i den europeiska digitaliseringstävlingen inom offentlig sektor ”Tech for Government” i Paris och presenterades för en tävlingsjury i Paris i januari 2022. Under denna föreläsning får du ta del av hur denna tjänst kan hjälpa er att ta ännu ett steg mot framtidens digitala förvaltning. Mina ombud är beräknad att lanseras hösten 2022 och är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).Michelle är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
24 oktober

13:40
Mina ombud – nationell lösning för digitala fullmakter
  • En nationell infrastruktur som möter behovet av att företräda andra digitalt – bakgrund, syfte och metodik
  • Digitalisering av fullmakter – så kan både privata och offentliga aktörer enkelt digitalisera sina fullmakter genom en standardiserad process
  • Vilka har behov av att företrädas av någon annan och vilken typ av behörighet ser man behov av?
  • Effekter och resultat