Micke Darmell

Föreläsare, utbildare och författare
gr8 meetings

Micke Darmell är Sveriges mötesevangelist nummer ett och grundare av Möteskulturdagen. Han är en mycket uppskattad föreläsare och författare till fem böcker, bland annat till den uppmärksammade boken ”Virtuella möten: hur du leder människor i möten på distans”. Micke har satt möteskulturen på agendan och är en av Sveriges mest bokade föreläsare. Under denna föreläsning kommer du att få både praktiska tips och inspiration till hur du skapar digitala möten som verkligen tillvaratar kreativiteten och engagemanget hos medarbetarna på ett sätt som förbättrar lönsamheten och samtidigt frigör tid genom  en medveten möteskultur.Micke är med som talare på konferensen Det nya ledarskapet 2021

10:40
Effektiva digitala möten – så skapar du en hållbar digital möteskultur för bättre delaktighet, engagemang och resultat
  • Hur blir du en bättre mötesledare på distans? Så levandegörs värderingar och ledarskap genom era möten
  • Konkreta tips för hur du förbereder och planerar ett möte för maximal effekt
  • Framgångsfaktorer för en hållbar möteskultur
  • Hur skapas rätt balans mellan effektivitet och hög energi?
  • Den moderna lägerelden – framgångsfaktorer för att skapa givande digitala möten