Mikael Dahlin

Enhetschef, kommunledningsförvaltningen
Botkyrka kommun

Mikael är informationsspecialist och enhetschef på kommunledningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Tommy är Chief Digital Officer i Botkyrka kommun. De har båda en lång erfarenhet av digitalisering.Mikael är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

09:45
Sammanslagen informationsstyrning som strategisk enhet – så sammanlänkas IT, digitalisering och arkiv för en framtidssäkrad informationshantering
  • Så utvecklar Botkyrka kommun ett nytt koncept för informationsstyrning, arkiv, digitalisering och IT