Mikael Franzén

Strateg fastighetsstaben
Uppsala kommun

I Uppsala kommun har man nyligen färdigställt nya lokalförsörjningsplaner för staden inom områdena pedagogiska lokaler, lokaler och ytor för idrott och fritid, kultur och fritid, friluftsliv samt för drift och verksamhetslokaler. Alla dessa planer har beslutats och godkänts av politiken och arbetet med lokaler utifrån dessa planer är i full gång. Mikael Franzén är strateg på fastighetsstaben vid kommunledningskontoret i Uppsala kommun och berättar om lokalförsörjningsplanering för många olika kommunala förvaltningar samt en gemensam för staden. Du får tal del av de nya lokalförsörjningsplanerna samt hur dessa synkas samman till en plan för samtliga offentliga lokaler.Mikael är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2020
Dag 2

09:15
Koordinering och samlad styrning i praktiken – strategier för samordning där lokalförsörjningen baseras på en kommungemensam process
  • Hur kan vi börja prata samma språk och nå en gemensam helhetsbild över kommunens lokalförsörjningsprocess?
  • Hur ska du egentligen få till en kommungemensam struktur kring lokalförsörjning? • Vilka arbetssätt kan användas för att skapa samsyn kring prioriteringar när ekonomi och ytor är begränsade? • Samlad lokalförsörjningsplanering – presentation av fyra beslutade och synkade lokalförsörjningsplaner • Att synka samman lokalförsörjningsplanerna i en gemensam övergripande plan – arbetssätt för en gemensam lokalförsörjningsplanering