Mikael Franzén

Strateg fastighetsstaben
Uppsala kommun

I Uppsala kommun har man en samlad lokalförsörjningsplanering för staden inom områdena pedagogiska lokaler, lokaler och ytor för idrott och fritid, kultur och fritid, friluftsliv samt för drift och verksamhetslokaler. Kommunen arbetar mot målet om ”ett Uppsala” där samtliga förvaltningars lokalplanering ska arbeta för det som blir bäst för kommunkoncernen som helhet.Mikael är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
15 mars 2021

15:10
Ökad lokaleffektivitet, samnyttjande av lokaler och ytor och en hållbar och aktiv stad – resultaten av lokalförsörjningsplanering över förvaltningsgränser
  • Hur vi har uppnått en gemensam helhetsbild över kommunens lokalförsörjningsprocess
  • Att synka samman lokalförsörjningsplanerna – arbetssätt för en gemensam lokalförsörjningsplanering
  • Så har vi utvecklat arbetssätt som leder till samsyn kring prioriteringar i en situation där ekonomi och ytor är begränsade
  • Hur vi har skapat arbetsformer för koordinering i form av ett årshjul som synkar samman lokalförsörjningsplaner med kommunens mål och budgetprocess
  • Detta är några resultat: lokaleffektivitet, en hållbar och aktiv stad, goda och flexibla samhällsfastigheter, ökat värde och nytta för flera verksamheter och grupper av medborgare
  • Program och utformning av lokaler