Mikael Österlund

Digital strateg och arkitekt
eSamverkansprogrammet Pensionsmyndigheten

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 36 myndigheter. En viktig del av verksamheten handlar om att samla kompetenser inom komplexa och gemensamma områden för att ta fram vägledningar, rekommendationer eller checklistor som skapar nytta för medlemmarna.Mikael är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
25 april

16:05
Hur får du ut den fulla potentialen av AI och nya IT-verktyg i den digitala transformationen?
  • Vilka möjligheter ger ny teknik som AI och andra ny lösningar för nya innovativa arbetssätt och beslutsprocesser?
  • Hur skapar du en datadriven utveckling av tjänster?
  • Innovativ digitalisering med AI och andra verktyg med hänsyn till de juridiska regelverken?
  • Vilka juridiska frågor behöver du ha koll på när du förändrar arbetsprocesser med digitalisering