Mikael Zimmerman

Leg. tandläkare och docent i klinisk oral diagnostik
Ad Modum AB

Mikael Zimmerman är tandläkare och docent under 23 år verksam som lärare vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. Han medverkade även i början av 1990-talet till att ta fram både Svenska Tandläkarförbundets och Socialstyrelsens rekommendationer för hygien i tandvården. Sedan år 2000 arbete i eget aktiebolag med kvalitet, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvård, i synnerhet tandvård. Publicerat över 20 vetenskapliga artiklar och 5 läroböcker, samt ett mycket stort antal artiklar i Svenska och internationella facktidskrifter om kvalitet samt hygien och smittskydd.Stora Tandsköterskedagen 2023
26 april

09:10
Hygienhållning och smittskydd inom tandvården – så upprätthåller du goda rutiner
  • Regelverk och lagar för hygien och smittskydd som styr ditt arbete och så tolkar du dem
  • Genomgång av allmänhygien och smittskydd – så bevarar du du goda rutiner
  • Hur smittrena, desinfektera och sterilisera olika arbetsytor, instrument och material?
  • Hur ska du som tandsköterska arbeta för att förhindra smitta mellan patient och vårdpersonal
  • Så skapas en god balans mellan att vara rätt förberedd till rimlig arbetsinsats – yrkesstolthet och arbetsglädje inom logistik
  • Mikrobiell biofilm – vän eller fiende?
  • Tips för hantering av avvikelser och loggboksföring