Miriam Ben Hadj Ali

Departementssekreterare, Enheten för samhällets digitalisering
Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet

2021 presenterade den Europeiska kommissionen ett förslag till gemensamma EU-regler för AI. Utöver att etablera gemensamma regler på området, syftar förslaget till att stärka EU:s konkurrenskraft, samt skydda hälsa, säkerhet och grundläggande rättigheter. Förslaget utgår från ett riskbaserat synsätt, där viss användning av AI föreslås bli förbjuden, medan annan användning föreslås omfattas av restriktioner och krav i form av bland annat tillsyn och registrering hos en myndighet. AI-system som innebär mer begränsade risker föreslås få användas utan restriktioner. Förslaget till förordningen förhandlas för närvarande mellan EU:s medlemsstater och mellan ledamöterna i Europaparlamentet. Under detta anförande presenterar Miriam förordningsförslaget och ger en inblick i de pågående förhandlingarna. Du får också höra om de särskilda krav som föreslås gälla för offentlig förvaltning.Miriam är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
30 mars

17:00
Den nya AI-förordningen – det senaste om förslaget till gemensamma EU-regler för Artificiell Intelligens
  • Presentation av innehållet i förslaget till ny EU-förordning om harmoniserade regler för AI
  • Särskilda krav på offentlig förvaltning vid användning av AI-system såsom vid ansökan om bidrag eller till högre utbildning eller liknande områden som har en särskild påverkan på individen
  • De pågående förhandlingarna – vad händer nu med förslaget?