Moa Malviker

Informationssäkerhetschef
Tekniska verken i Linköping AB

Moa Malviker är Informationssäkerhetschef vid Tekniska verken i Linköping AB. Hon har som uppgift att utforma, leda, stödja, följa upp, utvärdera och förbättra informationssäkerhetsarbetet i Tekniska verken-koncernen. Viktiga fokus i hennes arbete är att ge stöd till utveckling av kontinuitetsplaner och öka kunskapen om incidenthantering hos verksamhetens personal. Moa har tidigare arbetat med informationssäkerhetsfrågor i Region Östergötland och även varit oberoende konsult inom säkerhetsområdet.Moa är med som talare på konferensen Säkerhetsskydd 2023
29 mars

11:00
Hur du skapar en process som ger stöd för kontinuitetsplanering för samhällsviktiga funktioner och infrastrukturer
  • Hur du tar dig an kontinuitetsarbetet?
  • Hur kan du öva och pröva krisberedskap och kontinuitet i leverans?
  • Hur underlättar risk- och sårbarhetsanalysen kontinuitetshantering av samhällsviktiga funktioner?
  • Hur skapar du en kontinuerlig process för att uppdatera kontinuitetsplanen?