Monica Lindén

Biträdande rektor
Skellefteå kommun

När en kommun ska bygga en ny skola är det många frågor som ska besvaras och utmaningar att hantera. Hur ska organisationen och processen för planeringen av den nya skolan se ut? Vilka funktioner behöver skolans ledning, pedagoger och övrig personal för sina elever? Hur uppnår man en ökad yta på elevernas lärmiljöer och skapar en variationsrikedom av lokaler och utemiljöer som möjliggör för olika lärstilar och pedagogiska upplägg? Under denna föreläsning kommer Nicklas och Monica att dela med sig av Skellefteå kommuns erfarenheter från samlad utveckling av skolans verksamhet och skolmiljöer vid uppförandet av nya Floraskolan. Nicklas Brorsson är rektor vid Floraskolan och Monica Lindén är biträdande rektor vid Floraskolan. Floraskolan erbjuder förskoleklass till och med årskurs 9 och där de nya miljöerna invigdes i juni 2020.Monica är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
18 november

11:50
Att bygga framtidens skolmiljöer som helhet – fysiskt, organisatoriskt och kulturellt – våra erfarenheter av samlad utveckling av skolhus och skolans verksamhet
  • Hur gör man för att skapa delaktighet när man bygger en skola och vilka kort- och långsiktiga effekter uppstår?
  • Hur får du helheten att fungera så att skolans verksamhet och skolhus utvecklas hand i hand?
  • Att skapa organisatoriska och kulturella förutsättningar för en god lärmiljö och nyttja skolans fysiska miljö som stöd
  • Hur uppnår du en ökad yta på elevernas lärmiljöer som möjliggör för olika lärstilar och pedagogiska upplägg?
  • Vår resa från idé till fungerande verksamhet i nya skollokaler –så fungerar framtidens lärmiljöer i praktiken