Morgan Andersson

Utvecklingsledare FoU, teknologie
doktor och adjungerad professor
Göteborgs Stad och Chalmers

Morgan Andersson är arkitekt SAR/MSA, PhD och adjungerad professor i vård och boende på Chalmers, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ACE. Andersson disputerade 2013 på användning av särskilda boenden för äldre och har sedan dess varit knuten till ACE och arbetat deltid med forskning och undervisning parallellt med sitt arbete som utvecklingsledare inom Göteborgs Stad, lokalförvaltningen, bl a med LSS-boende. Andersson har publicerat inom vetenskapliga tidskrifter, läromedel och populärvetenskap och varit verksam för föreläsare inom akademi och samhälle.Morgan är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
23 mars

11:35
Vilken boendemiljö behöver brukarna ha – kunskaper från forskning och förvaltning kring utformning och anpassningar av boendemiljön i LSS-boenden
  • Vad är viktiga egenskaper som en bostad ska ha för att matcha verksamhetens och brukarnas behov – mått, storlek, färger, inredning, ljud, olika målgrupper etc.
  • Kan utformning och placering av LSS-bostäder öka trygghet och självständighet hos brukarna?
  • Hur kommer framtidens brukare inom LSS att vilja bo – önskvärda egenskaper och hållbara lösningar