Mostafa Saad

Leg. tandläkare
Narkoskliniken

Mostafa har en examen från Karolinska Institutet år 2012 och Master in Oral Surgery and Implantology från Universita UniCamillus i Rom, Italien år 2021. Han har arbetat på Narkoskliniken sedan 2019 och är nischad inom kirurgi men utför allt inom allmän tandvård. Innan dess arbetade Mostafa i Region Örebro, haft egen klinik i Norrtälje och även arbetat inom Medicinsk Tandvård på Danderyds sjukhus.Mostafa är med som talare på konferensen Stora Tandsköterskedagen 2023
26 april

11:45
Hur du bemöter och hanterar patienter med tandvårdsrädsla
  • Vad är den bakomliggande orsaken till att vissa har tandläkarskräck och vad får detta för konsekvenser för patienten?
  • Vilka utmaningar kan tandvårdspersonalen ställas inför vid mötet med en rädd patient?
  • Hur bemöta och hantera patienter med tandläkarskräck?
  • Konkreta och handfasta tips i behandling av tandvårdsrädsla – ta del av patientfall från praktiken