Nader Kouri

Biträdande avdelningschef
Tillväxtverket

Nader Kouri är biträdande avdelningschef för kunskapsutveckling på Tillväxtverket och driver myndighetens digitala utveckling som skapar förutsättningar för ett modernt, effektivt och nytänkande arbetssätt inom organisationen. Genom att ständigt söka verksamhetsnyttan i digitaliseringsinitiativ skapar han möten mellan människor, verksamhet och teknik som varar över tid. Nader driver även AI-nätverket för myndigheter som på kort tid blivit den ledande samlingsplatsen för inspiration, nätverk och erfarenhetsutbyten bland svenska myndigheter.Nader är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
18 mars

11:05
Ny teknologi som stöd i verksamhetsutveckling – så utvecklar vi offentlig verksamhet med stöd av AI
  • Så utvecklas kundorienterade tjänster med ny teknologi – utmaningar och möjligheter i förändringsresan
  • Hur kan artificiell intelligens bli en del av kundmötet och effektivisera arbetsprocesser?
  • Exempel på tillämpningar av AI inom offentlig verksamhet