Niklas Carlsson

Kommunikationschef
Clas Ohlson

Niklas Carlsson är kommunikationschef på Clas Ohlson, en börsnoterad hemmafixarkedja med försäljning primärt på de nordiska hemmamarknaderna Sverige, Norge och Finland. Niklas ansvarar för företagets kommunikation med externa intressenter som media och kapitalmarknad såväl som kommunikation med företagets 4 500 medarbetare. Under de senaste åren har Clas Ohlson, precis som stora delar av detaljhandeln, genomgått stora förändringar och Niklas kommer under detta anförande prata om hur man på olika sätt arbetat med att skapa förståelse och engagemang för bolagets riktning och mål med hjälp av hög delaktighet från medarbetare i alla delar av bolaget.Niklas är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
5 april 2022

11:10
Engagemang som föder lönsamhet och en god kundupplevelse – så får du medarbetarengagemang och resultat att gå hand i hand
  • Så gör vi medarbetarna till medskapare för att förverkliga verksamhetens mål och visioner
  • Hur vi får medarbetarna att agera i enlighet med strategier och värderingar genom att knyta an till konkreta handlingar i medarbetarnas vardag?
  • Hur ökar vi engagemanget för företagets mål och riktning och skapar en förståelse för allas bidrag?