Niklas Dalgrip

Driftchef
SISAB

Niklas Dalgrip har 25 års erfarenhet av driftledning i fastighetsbranschen. Han har sedan 2011 varit driftchef på SISAB och 2016 skapade SISAB en driftavdelning som Niklas leder. Driftavdelningens verksamhetsområden är bland annat mark, myndighetsfrågor, installationsteknik, fastighetsautomation och digitalteknik. Niklas intraprenörskap har lett till många utvecklingsprojekt inom drift, digitalisering och kommunikation för att skapa resultat.Niklas är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 2

09:10
Digitalisering av drift- och energiförvaltning – att drastiskt minska energianvändingen med hjälp av AI-verktyg och fastighetsautomation
  • Tekniken som övervakar värme- och ventilationssystemen i realtid för att förenkla driften och öka energibesparingarna
  • Hur digitalisering och automatisering har minskat vår energiförbrukning med 34% och sparar oss över 40 miljoner kronor om året i kostnader för köpt energi
  • Detta är våra bästa erfarenheter av 7 års utvecklingsarbete och införande av digitalisering av drift och energiförvaltning
  • Hur vi implementerar vår AI-plattform SOLIDA där vi nu har 350 000 kvm av våra fastigheter i full AI-drift igång som på sikt skall innefatta alla våra fastigheter