Niklas Hörling

Digitaliseringschef
Kalmar kommun

Kalmar är i expansion och ligger vackert intill Öland. Kalmar har ett varierat näringsliv och som universitetsstad ser kommunen en spännande utveckling. Det ska både kännas bra och vara bra att driva företag i Kalmar kommun. Kommunen är övertygande om att de når målet bäst genom dialog och samtal. Det är tillsammans som man skapar ett starkt företagsklimat och där jobbar Thomas som näringslivschef väldigt nära kommunens digitaliseringschef Niklas Hörling. En styrka in i framtiden att ansvaret vilar brett.Niklas är med som talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun
Dag 2

14:45
Så drar vi nytta av digitaliseringen för att underlätta för företag att etablera sig, verka och växa i kommunen
  • Så har digitaliseringen skapat nya möjligheter och förändrade arbetssätt för en framgångsrik samverkan mellan kommunen och näringslivet
  • Så möjliggör digitaliseringen en ökad ekonomisk tillväxt och bidrar till en konkurrenskraft på en global nivå
  • Effektiv omställning till digitaliserade processer genom en digitalt anpassad organisation – tips och erfarenheter