Niklas Huss

Innovations och transformationscoach
MindShift

Niklas Huss är innovations- och transformationscoach med fokus på att skapa lärande och innovativa organisationer. Han har bland annat en bakgrund som innovationschef på Länsförsäkringar, expert och rådgivare på SAS Institute och från Skatteverket där han drivit olika digitaliserings- och innovationsförändringar för att skapa mer nytänkande och värdeskapande verksamheter. Niklasär en av grundarna till den nationella rörelsen MindShift som har fokus på att hitta olika lösningar för att främja psykisk hälsa och välbefinnande med ambition att alla ser psykiskt välbefinnande som vår viktigaste tillgång för hållbar samhällsutveckling. Dessutom sitter han med i ett Advisory Board för The Remote Lab som är en kunskaps- och utvecklingsnod kring The Future of Remote Work och coachar även regioner och kommuner kring etablering av helt nya samhällsarenor för innovation, utbildning och forskning. Niklas är flitigt anlitad och en mycket uppskattad inspirationsföreläsare kring hur du skapar innovativa och lärande kulturer med människan i fokus där engagemang, mod och tillit är nycklar till framgång. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur vi kan designa framtidens kontors- och arbetsmiljöer som skapar hållbart välbefinnande, innovationskraft och nytänkande.Niklas är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
4 oktober

16:20
Wellbeing och innovation – hur kan vi designa framtidens kontorsmiljöer för hållbart välbefinnande, innovationskraft och nytänkande
  • Var finns framtidens kontor och på vilket sätt verkar kontoret som fysisk plats?
  • Hur kan vi designa innovativa miljöer för mer kreativitet, nytänkande och psykiskt välbefinnande?
  • Det nya ledarskapet – hur kan vi skapa en tillåtande och inkluderande kultur och ett klimat som uppmuntrar innovation?
  • Om ledarskap och välbefinnande och varför det är de viktigaste pusselbitarna för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål