Nils Mossberg

Arkivarie
Energimyndigheten

På Energimyndigheten har man gjort ett stort och strukturerat arbete med att styra upp informationsförvaltningen genom att införa ett ledningssystem för en långsiktigt hållbar hantering av all verksamhetsinformation. Ta del av intressanta erfarenheter!Nils är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

10:40
Att nå en hållbar informationsförvaltning genom ledningssystem för verksamhetsinformation
  • Ledningssystem för verksamhetsinformation – vad är nyttan med det?
  • Hur ett ledningssystem för verksamhetsinformation kan leda till en rättssäker och informationssäker informationshantering