Nina Hellgren

Jurist
Integritetsskyddsmyndigheten

Dalia Masri och Nina Hellgren är båda jurister vid Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Nina Hellgren arbetar främst med GDPR-frågor kopplat till myndigheter, vård, utbildning och arbetsliv. Ninas arbete är framförallt inriktat på tillsyn och klagomål. Dalia Masri jobbar som jurist inom IMY:s utåtriktade verksamhet och arbetar främst med klagomålshantering, utbildning och vägledning. Under anförandet redogör de för det senaste från IMY:s tillsynspraxis.Nina är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
22 mars

11:00
GDPR och tillsynspraxis – aktuell uppdatering från IMY
  • GDPR-uppdatering kring registrerades förstärkta rättigheter – vad får det för konsekvenser i praktiken?
  • Vad kan vi lära oss av nya tillsynsärenden?
  • Ska registrerade få ha klagorätt utifrån gällande rättspraxis?