Nina Rapp

Affärsområdeschef för Modern Work
och Security
Microsoft

Nina Rapp är affärsområdeschef för Modern Work och Security sedan januari 2022 och leder Microsoft Sveriges arbete runt Det Nya Arbetslivet. Hon har arbetat på Microsoft sedan 2013 i olika befattningar inom försäljning och med digitaliseringsfrågor för svenska kunder. Hon kommer senast från organisationen Microsoft Western Europe där hon ledde segmentet Microsoft 365 for Enterprise i 12 eurpeiska länder. Nina är passionerad kring teknikens roll som möjliggörare för innovation och affärsutveckling.Nina är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
18 april

13:25
Så kan du som chef påverka medarbetarupplevelsen och att skapa de rätta förutsättningarna för motivation och engagemang i dagens moderna organisationer
  • Tillitsbaserad styrning och självledarskap – hur leder vi på ett sätt som skapar trygga, motiverade och presterande medarbetare på distans och/eller i hybridarbete
  • Ledarskap och medarbetarskap i dagens digitala och flexibla arbetssätt – så skapas motivation och resultat genom god intern kommunikation
  • Hur kan du som ledare använda feedback för att skapa motivation och driva utveckling?
  • Hur kan du skapa en god social arbetsmiljö som främjar människors/medarbetares välbefinnande på arbetsplatsen trots avståndet till arbetsplatsen och kollegorna?