Nina Rapp

Affärsområdeschef
Microsoft

Nina Rapp är affärsområdeschef för Modern Work och Security sedan januari 2022 och leder Microsoft Sveriges arbete runt Det Nya Arbetslivet. Hon har arbetat på Microsoft sedan 2013 i olika befattningar inom försäljning och med digitaliseringsfrågor för svenska kunder. Hon kommer senast från organisationen Microsoft Western Europe där hon ledde segmentet Microsoft 365 for Enterprise i 12 eurpeiska länder. Nina är passionerad kring teknikens roll som möjliggörare för innovation och affärsutveckling.Nina är med som moderator på konferensen Employer branding & workplace experience