Oliver Vanges

Utvecklingskonsult
LOA-fonden

Lokale og Anlægsfonden i Nyborg (Fyn) stöttar innovativa byggprojekt inom anläggningar för idrott, kultur och fritid. Oliver Vanges är utvecklingskonsulent vid Lokale og Anlægsfonden och en Europas ledande experter vad gäller kultur, fritids- och idrottsanläggningar. Han är en mycket uppskattad föreläsare om på ett inspirerande sätt förmedlar hur vi kombinerar arkitektoniska och funktionella krav för att utforma idrottsanläggningar som inspirerar till mer rörelse och en mer aktiv livsstil. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av många intressanta exempel på hur Danmark utvecklar multifunktionella idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer som bidrar till bättre och mer jämlika förutsättningar att leva ett aktivt liv.Oliver är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023

16:10
Så bygger vi innovativa urbana idrottsmiljöer och anläggningar för den gröna och aktiva staden
  • Senaste utvecklingen i Danmark vad gäller idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar – vad trendar just nu?
  • Så bygger du för ökad fysisk aktivitet och skapar attraktiva och jämlika mötesplatser för idrott, kultur och fritid
  • Hur tillgodoses användargruppens behov? Metoder för att få in underrepresenterade grupper i planeringen av idrottsanläggningar och aktivitetsplatser
  • Nya trendsporter inom utomhusområdet – så utvecklar vi nya anläggningar för att möta det växande intresset av natur- och utomhusaktiviteter