Oscar Arnell

Chefsjurist
Lunds kommun

Som registrator är du navet i myndighetens informationshantering. För att kunna förvalta och utveckla din roll och verksamhet gäller det att vara uppdaterad kring de juridiska förutsättningarna och hur dessa kan påverka ditt dagliga arbete. Under detta pass kommer du att få uppdatera dina kunskaper inom vissa delar av den juridik och närliggande frågor som kan påverka olika situationer i ditt arbete. Oscar Arnell är chefsjurist vid Lunds kommun och har lång erfarenhet som jurist och chef inom politiskt styrda organisationer. Han har tidigare arbetat på PwC med juridisk rådgivning till kommuner, regioner och offentligt ägda bolag och kommunalförbund. Oscar är en uppskattad föreläsare inom kommunal- och förvaltningsrätt och har stor kunskap kring utveckling av ärendeprocesser, informationsförvaltning och nämndadministration.Oscar är med som talare på konferensen Registrator 2023
28 september

09:10
Kommunal- och förvaltningsrätt – tillämpning och aktuellt just nu
  • Aktuellt kring kommunal- och förvaltningsrätt – en praktisk betraktelse
  • I gränslandet mellan flera lagstiftningar, hur påverkas vi av helheten och hur kan vi ha koll?
  • Nya medier – problem eller möjlighet?
  • Ny mandatperiod – hur kan det påverka informationsförvaltningen?
  • Grundläggande kring totalförsvar och höjd beredskap – vad är vårt ansvar?
  • Nya regler om visselblåsare – viktigt att veta om dokumentationsregler i nya lagen
  • Aktuell praxis och beslut med bäring på rollen som registrator