Patric Klaremo

Seniorkonsult
Millwater

Patric Klaremo, seniorkonsult och grundare av Millwater AB, medför fem års erfarenheter som projektledare och chef för införande och uppbyggnad av ett kommungemensamt Servicecenter i Örebro kommun. Med över 60 medarbetare är Örebro kommuns servicecenter en av de största organisationerna i Sverige. Patric har sedan tidigare, sju års erfarenhet som konsult inom kommunikation, ledar- och organisationsutveckling med fokus på ökad kundupplevelse och försäljning inom en rad branscher, bland annat bank- och finanssektorn och offentlig verksamhet. Han är med sin bakgrund en flitigt anlitad inspiratör och föreläsare, främst inom kommunal medborgarservice. Patric jobbar även aktivt med löpande omvärldsbevakning, framtidsspaning och har ett brett nätverk med samarbetspartners, specialister och forskare.Patric är med som moderator och talare på konferensen Framtidens smarta medborgarservice 2021
Dag 1

09:40
Framtidens smarta medborgarservice – trender och utveckling
  • Framtidens medborgarservice – hur ser morgondagens medborgarservice ut för att möta invånarnas krav och förväntansbild på mötet med en modern myndighet?
  • Så tar du ett helhetsgrepp över medborgarservicen – framgångsfaktorer för högre effektivitet och kvalitet av kommunens service