Patric Klaremo

Seniorkonsult
Millwater

Patric Klaremo, seniorkonsult och grundare av Millwater AB, medför fem års erfarenheter som projektledare och chef för införande och uppbyggnad av ett kommungemensamt Servicecenter i Örebro kommun. Patric har sedan tidigare, sju års erfarenhet som konsult inom kommunikation, ledar- och organisationsutveckling med fokus på ökad kundupplevelse och försäljning inom en rad branscher, bland annat bank- och finanssektorn och offentlig verksamhet. Sedan 2018 driver han Millwater Management AB som uteslutande stöttar offentlig verksamhet med etablering och utveckling av kontaktcenter. Han är med sin bakgrund en flitigt anlitad inspiratör och föreläsare, främst inom kommunal medborgarservice. Patric jobbar även aktivt med löpande omvärldsbevakning, framtidsspaning och har ett brett nätverk med samarbetspartners, specialister och forskare.Patric är med som moderator och talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
17 mars

09:10
Så utveckla en effektiv, tillgänglig och kvalitativ medborgarservice som svarar upp mot morgondagens behov och krav
  • Så skapar man tillgänglig och kvalitativ service utefter medborgarnas behov
  • Verktyg och metoder för hållbara och effektiva arbetssätt i utvecklingen av framtidens medborgarservice
  • Hur digitaliserar man utifrån förståelse för målgruppen man finns till för?
  • Hur ser det ut i vår omvärld – trendspaning kring digital utveckling och förändringar vi står inför gällande morgondagens medborgarservice