Patrik Jonasson

IT-säkerhetsspecialist, dataskyddsombud, VD
IT-säkerhetsbolaget

Patrik Jonasson är VD och grundare av IT-säkerhetsbolaget. Han har arbetat med IT och Informationssäkerhet i 20 års tid som konsult och beslutsfattare inom stora offentliga organisationer. Patriks styrka är att förmedla tekniskt komplexa problem så att alla förstår samt att han att identifiera trender tidigt och omsätta dessa till verksamhetsutveckling. IT-säkerhetsbolaget arbetar intensivt med GDPR, där de håller utbildningar och är externt dataskyddsombud för ett flertal kunder.Patrik är med som kursledare Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023