Peder Sjölander

IT-direktör
Skatteverket

Peder är chef för Skatteverkets IT-avdelning, en av Sveriges största med 1500 medarbetare. Skatteverket är en föregångare för enkla, automatiserade och effektiva tjänster mot medborgare och företagare och ligger hela tiden i framkant och utforskar ny teknik och dess möjliga användningsområden. Skatteverket ha de senaste åren utforskat AI-området och kommer berätta om de lärdomar och nyttor som skapats hittills både internt men även i kundmötet.Peder är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
21 mars

15:20
Ny teknologi som stöd i verksamhetsutveckling – så utvecklar vi offentlig verksamhet med stöd av AI
  • Hur kan artificiell intelligens bli en naturlig del av kundmötet och effektivisera arbetsprocesser?
  • Arbetssätt och metoder för verksamhetens automatisering
  • Utmaningar och möjligheter i förändringsresan vid utvecklandet av kundorienterade tjänster med ny teknologi
  • Så förbättrar vi våra AI-tjänster och stärker förtroendet hos våra användare