Per Berggren

Ma, NO lärare
Trädgårdsstadsskolan, Tullinge

Förutom att vara Ma, SO och NO lärare är både Per och Maria förstelärare, författare och lärarutbildare. Sedan 1993 har Per och Maria arbetat tillsammans då de påbörjade ett förändrings- och utvecklingsarbete kring deras matematikundervisning. Arbetat har varit inriktat på hur man kan underlätta för eleven inom matematik med hjälp av varierande undervisning med stöd av konkret material. Vid sidan av detta har de även fördjupat sig i samband kring läs- och skrivsvårigheter och matematikproblematik. De har belönats med flertal stipendium för sitt arbete, bland annat Gudrun Malmers stipendium och nu senast fick de som första pristagare 2015 ta emot Helgepriset från Helge Ax:son Johnssons Stiftelse.Per är med som talare på konferensen Matematiksvårigheter
Dag 1

11:20
Strukturerad matematikundervisning för ökad måluppfyllelse inom matematik
  • Hur kan du arbeta med lärmiljöer och nya arbetssätt för att stimulera matematikutveckling och matematikundervisning?
  • Hur kan man lägga upp undervisningen för gruppen och ändå individualisera för att möjliggöra god kunskapsutveckling för alla elever?
  • Nya möjligheter och förutsättningar för eleverna att jobba tillsammans i klassrummet trots olika nivåer och svårighet