Per Furumo

Retorik- och röstspecialist
Voice and Message AB

Vad är det som gör det så mycket intressantare att lyssna till vissa än till andra? En sak kan vi vara säkra på: det är oerhört mycket mer än själva innehållet i ett budskap som påverkar mottagarens upplevelse och därmed hur ett budskap tas emot. Allt det som handlar om hur vi säger det vi säger i det skarpa läget kan vara direkt avgörande för genomslaget. Som ekonom finns mycket att vinna på att öka sin kunskap kring dessa grundläggande faktorer. Per Furumo är retorik- och röstspecialist och konsult inom talarträning, retorik och presentationsteknik. Bland Pers kunder finns en mängd av våra stora företag, inte minst inom ekonomi och finans, liksom organisationer som Advokatsamfundet, Karolinska Institutet, Regeringskansliet, EU-kommissionen, offentliga personer inom näringslivet och många andra. Under denna föreläsning kommer du att få praktiska verktyg för hur du med enkla medel förstärker ditt budskap med ett tal och agerande som stimulerar och attraherar till lyssning och interaktion. Dessutom får du spännande tips på hur du oberoende av ämne och innehåll väcker intresse och skapar nyfikenhet.Per är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023
26 september

13:30
Retorik för ekonomer – så når du ut med ditt budskap till icke-ekonomer och andra i akademin
  • Vilka vill du nå? – om konsten att sätta sig in i mottagarens perspektiv och anpassa sin struktur och sitt budskap efter målgrupp
  • Hur kan du göra siffror levande och skapa intresse kring ekonomiska samband? – så triggar, attraherar och stimulerar du till lyssning och interaktion
  • Vad påverkar och hur? – om hur man skapar intressantare ”berättelser” oberoende av ämne?
  • Hur gör jag, oavsett ämne och sammanhang, för att äga talarsituationen?