Per Kempe

Tekn. Dr
PE Teknik & Arkitektur

Per Kempe är Tekn. Dr Installationsteknik och verksam som expert på PE Teknik & Arkitektur och gästforskare på KTH.Per är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 1

11:40
Smart, brukaranpassad byggnadsdrift för bättre inneklimat, kundnöjdhet, energieffektivitet och lönsamhet

Under denna föreläsning presenteras exempel på pågående forskning från KTH Forskargrupp Installations- och energisystem. Forskargruppen arbetar under ledning av Professor Ivo Martinac och där man bland annat bedriver undervisning med inriktning mot smarta byggnader samt nyttjar KTH Undervisningshuset vilket har omfattande och detaljerade mätningar. Forskargruppen är delaktig i internationella samarbeten om smarta byggnader. Under 2019/2020 var Professor Jin Wen, Drexel University, Philadelphia, gästprofessor i forskargruppen med inriktning ”Fault Detection and Diagnosis”.

  • Exempel på pågående forskning som tas upp under föreläsningen:
    – CIEB – innovationsplattform för en brukaranpassad och hållbar byggnadsdrift
    – QUEST – investering i högkvalitetsbyggnadsdrift för bättre energieffektivitet
    – U-CERT – brukaranpassad driftuppföljning och certifiering av byggnader
    – Inneklimat som en tjänst