Per Kempe

Tekn. Dr
PE Teknik & Arkitektur

Per Kempe är Tekn. Dr Installationsteknik och verksam som expert på PE Teknik & Arkitektur och gästforskare på KTH.Per är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 1

11:20
Smart, brukaranpassad byggnadsdrift för bättre inneklimat, kundnöjdhet, energieffektivitet och lönsamhet
 • Effektivare och brukaranpassad byggnadsdrift – så tar du driftarbetet till nästa nivå
 • Kontinuerlig uppföljning, analys och optimering av byggnadsdrift och byggnadsprestanda
 • Integrerade godhetstal för en mer heltäckande bedömning av byggnadsprestanda med fokus på inneklimat, brukarnytta, energiprestanda, miljöpåverkan och ekonomi
 • Digitaliseringen i den byggda miljön – nya möjligheter för effektivare byggnadsdrift (IoT, Big Data, Connectivity, molntjänster, AI)
 • Kunskap från pågågende forskning:
  – CIEB – innovationsplattform för en brukaranpassad och hållbar byggnadsdrift
  – QUEST – investering i högkvalitetsbyggnadsdrift för bättre energieffektivitet
  – U-CERT – brukaranpassad driftuppföljning och certifiering av byggnader
  – Inneklimat som en tjänst