Per Schulze

Programchef ”Nya ramar för samhälls- och bostadsmiljöer”
Realdania

Per är arkitekt med över 25 års erfarenhet av projektledning och dialogprocesser kopplat till stadsutveckling, idrottsmiljöer och byggnation av kommunala fastigheter. Han har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med universiell design och att skapa tillgängliga och goda fysiska miljöer för alla. På Realdania är han programchef för programmet ”Nya ramar för samhällsoch bostadsmiljöer”. Under anförandet berättar Per om projektet ”Skolan 24/7 – ramar för en aktiv skola”. I projektet har Realdania samarbetat med Lokale og Anlaegsfonden och Danmarks Idraetsförbund för att skapa aktivitetsmöjligheter i skolmiljöer som främjar fysisk aktivitet såväl under som efter skoldagen.Per är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

15:40
En skola som är mer än en skola – så utvecklar du lokalerna i syfte att skapa nya möjligheter för fysisk aktivitet och kultur- och fritid
  • Skola 24/7 – hur nyttjar du skolmiljöerna bättre för att främja fysisk aktivitet samt få in fritidsaktiviteter även efter skoltid?
  • Hur utformar du inne- och utemiljöer som främjar rörlighet och fysisk- och motorisk utveckling?
  • Hur får du in såväl idrotts- som kulturaktiviteter i skolans miljöer?
  • Lärdomar från projektet ”Skolen 24/7 – rammer for en aktiv skole”