Pernilla Järverot

Kultur- och fritidsdirektör
Järfälla kommun

Järfälla kommun har ett spännande läge i norra Stockholmsområdet, inom 15 år kommer kommunen ha vuxit från 75 000 invånare till 120 000 invånare. Kommunen förtätar befintliga lokalsamhällen och bygger Barkarbystaden, en ny regional kärna, en komplett ny stad, med restauranger, butiker, kultur, service samt idrotts- och aktivitetsytor. Pernilla Järverot är kultur- och fritidsdirektör i Järfälla kommun och delar med sig av spännande anläggningsutveckling. Du får bland annat höra om den prisbelönta Herrestaskolan där man i samband med skolbyggnationen har byggt sporthall, bibliotek och aktivitetspark.Pernilla är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 1

13:55
Järfälla och livet mellan husen – att skapa attraktiva idrotts- och fritidsmiljöer i en förtätad stad
  • Hur planerar Järfälla för framtidens idrottsanläggningar och aktivitetsytor i en tät Stockholmsregion?
  • Hur blir en ny stad levande?
  • Hur bygger vi relationer och medskapar med nya målgrupper?
  • Hur tänker vi lokalt och samspelar regionalt?