Pernilla Sandbom

Skolintendent
Stordammens skola F-9, Uppsala kommun

Som skoladministratör har du en otroligt viktig och central roll för att skapa den struktur och det administrativa stöd som kan backa upp kärnverksamheten för att utveckla skolans resultat. Men tiden är en bristvara för alla som arbetar i skolan. Som skoladministratör och spindeln i nätet, har du en enorm möjlighet att kunna avlasta, förenkla och underlätta för resten av organisationen, men skolorganisationen är komplex och för att inte själv gå under på kuppen krävs väl fungerande rutiner och ett tydligt ledarskap. Pernilla har över 20 års erfarenhet inom grundskolan och arbetar aktivt med att lyfta och synliggöra administratörens viktiga roll som hjärtat i skolan. Under denna föreläsning kommer Pernilla att dela med sig av sina bästa tips för att skapa ett smidigt och följsamt administrativt stöd som eliminerar stress och frustration, för alla. Allt för att skolan ska kunna fokusera på vad den är till för – elevernas utveckling.Pernilla är med som moderator och talare på konferensen Framtidens skoladministratör 2023
19 april

09:05
Att vara spindeln i nätet – så synliggör och utvecklar du din komplexa roll och funktion i skolan
  • Den mångfacetterade rollen – vad är viktigt för att skapa rätt förutsättningar för att lyckas i sin roll?
  • Att vara rektorns högra hand – så utgör du ett effektivt chefsstöd och skapar förutsättningar för bästa möjliga samarbete
  • Hur skapas ordning och struktur när tiden är knapp och arbetsuppgifterna många? Praktiska verktyg för att effektivisera din administration
  • Vad innebär bra service och bemötande på expeditionen? Metoder för att upprätthålla en bra kontakt med elever, föräldrar och personal
  • Skolans kommunikationsarbete – så förbättrar du samspelet på jobbet med bättre kommunikation
  • Så minskar du stressen och skapar en bättre arbetsmiljö – hur gör du för att skapa en hållbar och attraktiv arbetsmiljö som integrerar med hela skolan?