Pernilla Sandbom

Skolintendent
Stordammens skola F-9, Uppsala kommun

Som skoladministratör har du en otroligt viktig och central roll för att skapa den struktur och det administrativa stöd som kan backa upp kärnverksamheten för att utveckla skolans resultat. Men tiden är en bristvara för alla som arbetar i skolan. Som skoladministratör och spindeln i nätet, har du en enorm möjlighet att kunna avlasta, förenkla och underlätta för resten av organisationen, men skolorganisationen är komplex och för att inte själv gå under på kuppen krävs väl fungerande rutiner. Pernilla har över 20 års erfarenhet inom grundskolan och arbetar aktivt med att lyfta och synliggöra administratörens viktiga roll som hjärtat i skolan. Under denna föreläsning kommer Pernilla att dela med sig av sina bästa tips för att skapa ett smidigt och följsamt administrativt stöd som eliminerar stress och frustration, för alla. Allt för att skolan ska kunna fokusera på vad den är till för – elevernas utveckling.Pernilla är med som talare och moderator på konferensen Framtidens skoladministratör
Dag 1

10:10
Att vara spindeln i nätet – så synliggör och utvecklar du din komplexa roll och funktion i skolan för minskad stress och bättre arbetsmiljö
  • Hur skapas ordning och struktur när tiden är knapp och arbetsuppgifterna många?
  • Vad innebär bra service och bemötande på expeditionen? Metoder för att upprätthålla en bra kontakt med elever, föräldrar och personal
  • När skolan växer och elevantalet ökar – så effektiviserar du din administration
  • Hur gör du för att skapa en hållbar och attraktiv arbetsmiljö som integrerar med hela skolan?
  • Att vara rektorns högra hand – hur skapas förutsättningar för bästa möjliga samarbete?