Pernilla Vera Jr

Trygghet- och Säkerhetsdirektör
Botkyrka kommun


Pernilla är med som talare på konferensen Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022