Peter Brander

Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket

Peter har lång erfarenhet som skadeutredare och byggnadsfysiker. Han har tidigare utbildat inom byggdoktorerna och Fuktcentrum kring kontrollprogram och mätteknik. Sedan hösten 2018 arbetar Peter på Boverket inom uppdraget att verka för en god inomhusmiljö.Peter är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021

15:35
Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön
  • Vilka är de vanligaste bristerna i byggnaders inomhusmiljö?
  • Så tar du reda på den bakomliggande orsaken till varför människor mår dåligt i en lokal?
  • Så fastställer du rätt val av tillvägagångssätt och metod för att utreda problem med inomhusmiljön
  • Hur kan man undvika dessa brister och hur går du tillväga för att åtgärda dem?