Peter Brander

Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket

Peter har en lång bakgrund som skadeutredare och byggnadsfysiker. Han har tidigare utbildat inom byggdoktorerna och Fuktcentrum kring kontrollprogram och mätteknik. Sedan hösten 2018 arbetar Peter på Boverket inom uppdraget verka för en God Inomhusmiljö.Peter är med som moderator och talare på konferensen Inomhusmiljö 2020
Dag 1

11:10
Identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljö – arbetssätt och metoder
  • Så arbeta för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön vid upplevda besvär
  • Gränsdragningslista och ansvarsfördelning – vilket ansvar har olika aktörer i processen?
  • Resultat från innemiljöutredningar – framgångsfaktorer och utmaningar med metoden