Peter Hellström

Säkerhetsrådgivare
Nixu


Peter är med som talare på konferensen Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023
4 maj

11:50
Nya Regelverk - samma åtgärder
  • Hur hanterar man nya regelverk kring säkerhet som företag?
  • Var ska man börja för att snabbt kunna anpassa sig till nya regelverk och få så lite friktion som möjligt i sitt informationssäkerhetsarbete?