Peter Karlsson

Kunskapschef
Aktea

Peter är en erfaren och etablerad seniorkonsult inom energi och miljö gällande tekniska installationer och byggnadsfysik i större fastigheter och industri med fokusområde på energieffektiv fastighetsdrift. Med sina 30 års arbetserfarenhet från både entreprenör-, förvaltar- och konsultsidan besitter han en unik helhetssyn och är en ofta anlitad specialist.Peter är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 1

09:10
Framtidens energi- och klimatsmarta fastighetsutveckling
  • Samhällsutveckling och ny teknik som skapar nya möjligheter för ditt arbete för en god energianvändning i fastigheter
  • Hur minskar du effektivt ditt energibehov i fastigheter?
  • Energieffektiv fastighetsdrift – strategier, metoder och vägval
  • Effektreducering i flerbostadshus och lokalfastigheter – resultat från nya förstudier