Peter Nilsson

Förvaltningschef
Regionarkivet, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

Birgitta har varit verksam i arkivsverige sedan 90-talet, hon är bl a initiativtagare till R7e-arkiv och har tidigare drivit dess utveckling. Peter har arbetat med arkiv sedan 2010 och är i sin nuvarande roll som avdelningschef ansvarig för implementeringen och förvaltningen av Regionarkivets system för bevarande.Peter är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 2

08:40
Proaktiv arkiv- och informationshantering hos Sveriges största kommunala/regionala arkiv
  • Så har vi utvecklat vår verksamhet för att skapa förutsättningar för en effektiv och långsiktig informationshantering
  • Hur skapar vi en lärande organisation för att möta utmaningarna för en modern informationshantering
  • Våra vägval för ett sammanhållet system för bevarande