Peter Nordström

Strateg
Skatteverket

Peter Nordström har lång erfarenhet av att arbeta med tjänster och digitalisering. Ett viktigt fokus för honom är att hitta nya vägar att skapa nyttiga tjänster och samarbeta med andra myndigheter för att komma fram till resultat.Peter är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
27 april 2022

14:20
Så kan gemensamma utvecklingsprocesser och plattformar effektivisera digitaliseringen hos myndigheter
  • Hur kan beslut och införande av digitala tjänster underlättas av samarbeten mellan myndigheter?
  • Hur kan den digitala transformationen flyttas framåt med hänsyn till sekretess för data och andra juridiska ramverk?
  • Vilka tjänster kan utvecklas effektivare genom samarbeten mellan myndigheter?