Peter Schantz

Professor i humanbiologi, Dr med sc, gymnastikdirektör
GIH

Peter Schantz är professor i humanbiologi vid enheten för fysisk aktivitet och hälsa på GIH. Peter bedriver en integrativ forskningslinje om rörelse, hälsa och miljö, som står på de tre benen: fysiologi, beteende och miljö. I sin forskning intresserar sig Peter för betingelser för fysisk aktivitet, folkhälsa och hållbar utveckling. Det viktigaste forskningsområdet är fysiskt aktiv arbetspendling genom att gå eller cykla. Peter samarbetar med forskare vid Universitetet i Würzburg, Stockholms universitet och Umeå universitet.Peter är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 1

09:40
Folkhälsa, fysisk aktivitet och aktiva städer – så kopplar du din anläggningsstrategi till aktuell forskning

Vi lever i ett samhälle som präglas av ett ökat stillasittande och bil som transportmedel vilket leder till kraftigt ökade samhällskostnader för ohälsa. Stadens miljöer och utformning försvårar många gånger rörelse i vardagen såsom cykling till skolan eller möjligheter för invånarna att vara fysisk aktiva spontant. Alltfler bor i städer och stadsmiljöer förtätas i hög takt.

  • Ny generation medborgare med andra värderingar och nya sätt att vara aktiva
  • Trenden med förtätning av städer och kraftig exploatering
  • Hur kan kommunen skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor?

Efter föreläsningen genomförs ett interaktivt pass med gruppdiskussioner om hur du kopplar din idrotts- och fritidsstrategi till forskning om fysisk aktivitet, hälsa och miljö.