Peter Siljerud

Trendspanare och framtidsforskare
Futurewise

Peter Siljerud har arbetat som trendspanare och framtidsforskare i 20 år. Han är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat mer än 50 000 personer under åren. Han har författat flera böcker, den senaste med titeln ”AI för offentlig sektor”.Peter är med som talare på konferensen AI i offentlig sektor 2023

09:10
Aktuella trender och den senaste utvecklingen kring AI i offentlig förvaltning
  • Vad kan vi förvänta oss av AI-transformationen och hur ser det ut i offentlig sektor inom några år?
  • Hur kan offentlig sektor förbereda sig för att klara av accelerationen som krävs för framgångsrik förvaltning?
  • Vilka framgångsfaktorer och fallgropar kan vi se i framtiden kopplat till AI-utvecklingen inom offentlig sektor