Petra Fogelberg

Projektledare standardisering
Svenska institutet för standarder, SIS

Under föreläsningen berättar Petra Fogelberg, projektledare standardisering, SIS, om hur standarder kan hjälpa dig i din vardag. Föreläsningen tar upp allmänt om standarder och standardisering och lyfter viktiga standarder inom LVI (Ledningssystem för verksamhetsinformation) samt hur LVI hänger ihop med LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet).Petra är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
8 februari

15:55
Standarder som verktyg – så tillämpar du dem
  • Standarder och standardisering – hur fungerar det?
  • Hur standarder kan hjälpa dig i din vardag
  • Att inte behöva tänka alla tankar själv utan nyttja det andra tänkt