Petra Wennerberg

Speciallärare
Stockholms stad

Bandhagens skola är en F-6 skola som ligger i ett socioekonomiskt utsatt område i södra Stockholm. Skolan är mångkulturell och har stort fokus på språkutvecklande arbetssätt och tillgängliga lärmiljöer där man utgår från varje elevs behov i ett heldagslärande. Fritidshemmet får allt större betydelse för elevernas lärande och sociala utveckling och sedan hösten 2020 är Susanne Aspling anställd som utvecklingslärare inom fritidshem genom elevhälsan på Bandhagens skola. Hennes uppdrag är att utveckla undervisningen i fritidshemmen och samarbetet mellan fritidshem och skola så att eleverna får större möjlighet att lära sig hela dagen. Arbetet utgår från ett elevhälsoperspektiv där klasslärare, fritidslärare/pedagoger, utvecklingslärare, speciallärare och specialpedagoger tillsammans diskuterar skolutveckling samt generella och extra anpassningar. Alla yrkesprofessioner bidrar till att eleverna når målen. Petra Wennerberg arbetar som speciallärare och har startat upp ett matematikarbete i samverkan mellan skola och fritidshem. Under denna föreläsning kommer Susanne och Petra att dela med sig av sina allra bästa tips för att få heldagslärandet på plats och hur man skapar en hållbar pedagogisk samverkan mellan skola och fritidshem genom ett elevhälsoperspektiv.Digitalt bonusmaterial på konferensen Fritidshem 2023
26 januari

Heldagslärande – så lyckas du skapa en hållbar pedagogisk samverkan mellan skola och fritidshem genom ett elevhälsoperspektiv
  • Hur kan vi skapa en bättre grund för samverkan genom att tydliggöra och öka förståelsen för frifritidshemmets uppdrag?
  • Heldagslärande med fokus på elevens hela dag – hur når vi dit?
  • Övergångar – så utgår vi från elevens behov för att skapa tillgänglig lärmiljö och en hållbar samverkan mellan skola och fritidshem
  • Kollegialt lärande, planering och samverkan – så utvecklas samarbetet mellan skola och fritidshem utifrån ett elevhälsopedagogiskt perspektiv