Pia Jansäter

Kriskommunikatör och kris-tränare
Jansäter kommunikation

Pia Jansäter har över 25 års erfarenhet av att arbeta inom kriskommunikation, krishantering, PRoch medierelationer, inom både offentlig och privat sektor. Specialinriktningen ligger inom just kriskommunikation, där hon har arbetat både operativt och strategiskt i det akuta skeendet liksom i förebyggande och proaktiva aktiviteter. Pia är även en mycket uppskattad föreläsare och kurshållare som brinner för att förmedla kunskap genom att lyfta intressanta och relevanta case.Pia leder temadagen i samband med konferensen