Pia McAleenan

Projektledare, Förnyelselabbet
SKL

Förnyelselabbet är ett initiativ av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och som projektleds av SVID. Syftet med förnyelselabbet är att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå. Vi skapar förutsättningar för innovativa användardrivna lösningar att testas, implementeras och spridas genom att erbjuda en strukturerad process för användardriven innovation. Genom designmetodik och medskapande möjliggör Förnyelselabbet möten mellan olika sektorer och nivåer i samhället. Labbet utforskar individers erfarenheter av ett system och skapar material för en vilja till förändring hos beslutsfattare. Labbet rör sig mellan det lilla vardagliga och det stora systemet för att få syn på och beskriva de systemhinder som finns.Matilda är med som talare på konferensen Framtidens servicefokuserade kommun och myndighet
Dag 1

13:00
Att utforska och utgå från användarens perspektiv för att medskapa förståelse och förnyelse i tjänste- och serviceutvecklingen
  • Så fångar du dina användares insikter
  • Så omvandlar du användarnas insikter till verkliga prototyper i syfte för användartestning
  • Så anpassar du dina prototyper utefter insamlad feedback och kommer igång med förbättringsarbetet
  • Så förverkligar du resultatet och framgångsrikt skalar upp för att ta dig till nästa nivå